23-07-2020

matamatik

12345679 x 9    : 111 111 111   (1x9)
12345679 x 18  : 222 222 222   (2x9)
12345679 x 27  : 333 333 333   (3x9)
12345679 x 36  : 444 444 444   (4x9)
12345679 x 45  : 555 555 555   (5x9)
12345679 x 54  : 666 666 666   (6x9)
12345679 x 63  : 777 777 777   (7x9)
12345679 x 72  : 888 888 888   (8x9)
12345679 x 81  : 999 999 999   (9x9)
   
              ve  final
12345679 x 999 999 999 : 1234567987654321  
     
             rakamlar nasıl da konuşmaya başlıyor.....
herşeyin tersi kendisidir, yada herşey aslına geri döner