23-07-2020

AYI

Her ağacı armut zanneden
Her an herşeyı dışarı vuran
Tahammülü hiç yok
Düşünmeden anında cevap veren
Anında eleştıren
Memnuniyetsiz
Höşgörüsüz
Sorgulamadan yorumlıyan
Doyumsuz
Fikren ve ruhen  obez
Riyakar
Samimiyetsiz,Kıymetbilmez
Ahde vefanın ne olduğunu bilmiyen
Eğitimli,iyi giyinimli,renkli balon
Boş güven dolu
Alayım ama vermem diyen
Niceliği var niteliği yok
Aşk var sevgi yok
Sex var saygı yok
Üremek var üretmek yok
Çoğalmak var ,çok olmak yok