23-07-2020

Filimden fikirler

Hayatın çoğunu zanlarla geçirip ,zanlarla yaşıyan insanlara daha çok zan yükliyerek daha çok olmıyanı var göstererek,gerçeklerden uzak, insanoğlu nerye kadar gidecek,düşünüyor ve üzülüyorum      
Filimden fikir üretmek,ürettirmek için yapılmış pröjenin eseri olan 
fakir iyidir zengin kötüdür,,,mesajları ile dolu eserlerin üzerinde  de uzun uzun  düşünülmesi gerekir.
fakir iyidir zengin kötüdür diye güya fakire şirin görünüyorlar
 
  Fikir ve filimlerinin en çok zarar gören tarafı,yine fakirlerdır.
bu tür eseri ortaya koyanların hangisi fakirlerle birlkte yaşar,
hangisi fakirlere ,bir saat ayırıp onlar için bir dal ağaç diker,
hangisi ona balık yemekten bahsederken ona balık tutmayı öğretir,
ne geçmişte nede şimdi hiç böyle bir olay vuku bulmamıştır.
 
Hakkın, fakiri zengini olmaz
hak sahibi kim ise o hak, hak edene, hak ettiği kadar  ona verilir, ne az nede çok tam kararında olmalıdır,zira eksik vermek nekadar haksızlıksa ,fazla vermekte o kadar haksızlıktıır,terazi hiçbir tarafa şaşmamalıdır,bir tarafa ağır basması demek birinden eksiltmek demektır.
       Hakkın 
       İyinin yada kötünün,fakirlk yada zenginlikle hiçbir ilgisi yoktur
ikisininde tarafları bu değer ve kavramlara aynı derece uzak yada yakındır.
    Bu kavramları topluma yarleştırılmeye çalışanların,tolumda böyle algı oluşturmak için çalışan ,çaba sarfedenlerin iyi niyetli olmadıklar kesindir.
   bunun ne kişisel mutluluğa nede toplumsal barışa faydası yoktur
böyle düşünüp  
Yazarım
Çizerim diyenlerin
aslında toplumun üzerini çizenlerin pröjesine hizmet ettiklerini bilmeleri gerekir.
kişisel kaygılarla 
yazdıklarını ve çizdiklerini daha geniş kitlelere,ulaştırmak,nihayetinde pazarlamak için kullandıkları bu fikir ve yöntem çok yanlış ve tehlikelidir,zira sel olursa içine kendisini de alır götürür.
tiyatro
sinema 
roman veya edepsiz edebi eserler
nezaman 
neden ve kimden yazılmış ve,kimden beslenilmiş  iyi düşünülmelidir
       İnsani duygu ve düşüncelerini
bir sosyal katmana mal edip diğer kesimi rakip hatta düşman göstermek olsa olsa  dipten cahillik yada kasıtla topluma konulmuş parçalama dinamitine barut taşımaktır.
kim fakir kim zengin Allah bilir,kim bugün fakir yarın zengin yada bugün zengin yarın fakir onuda Allah bilir,bunlar zaman yanılgısı dır bu izafi  kavramlarla uğraşmak hiçbir zaman görüntüdeki maksadına hizmet etmez.
     Evet fikir hüriyeti falan filanla rı maske edip hizmetkarı olunan kanallarının farkında olmadığımızı sanmasınlar
etnik temel zenginliklerini kendi uğraş alanı yapıp çalışma sahası yapanları bilsinlerki,biz tek çiçekli tarlayı sevmeyız bizi çok yapan,büyük yapan aynı acıyı hisedip aynı mizaha gülmemizdir,bu toprak bunu verir başka hasatlar beklemeyın,
İnancımızda
dünyada iki millet ten başka millet yoktur
hakkın tarafı na bir millet haksızlığın tarafına diğer millet denir,yani hak ve batıldan başka millet yoktur,insanoğlunun tercihi bu ikisi arasında dır.
ateşle toprak gibi
ademle,şeytan gibi
diyen boşuna dememiş kafir tek millettir diye demekki kalanlarda diğer millet,,,,,,,,
Uğraşan uğraşır 
ama bilinsinki her tohum her tarlada yeşermez
Uğraştıkları iş,ve meşgaleleri bu topraklarda kendi tohumlarının yeşermesine katkı verecek zemini hazırlamak olanlar 
uyumuyoruz
 
    Ülkemizdeki yerel vakıflardan daha çok yabancı vakılar faaliyet gösteriyor,
Vakıf demek hayır işi yapan kuruluş demek
Nekadar hayırseverler ki,yurtsuz kalan garibanın üç beşine bile tahammül edemeyıp onlara harcıyacakları paradan daha fazlasını onları ülkelerine sokmamak için tele,sınıra ,askere harcıyorlar
Ya hayırseverlığın ne olduğunu bilmiyorlar yada bizi aptal sanıyorlar.
 
    Birleşmiş milletlerden,açlara ulaşması için yola çıkan paranın,sahibine ulaşması için yapılan organizasyonuna yetmediği ni utanmadan deklere eden medeniyetin kendi yaşam alanını genişletmek için yaptığı bütün numaraları biliyoruz,ajitasyonlar,vs ,önce hasta edip sonra aspırın vererek kendini kahraman yapma çabası bundan böyle deşifre olmuştur.
    Bazen görmuyor gibi yaptığımıza kanıp
işi yoluna koyduk sanmasınlar
Bütün filimlere ,içi boş eserlere rağmen 
Malta şövalyelerini unutmadık,unutturamadılar ,o bizim gafletimiz kusurumuzdu,onların başarısı  sanılmasın
zamana sabır,kaçana, alana sabır
asaletimi kamdur sanıp
bizim ayrıntıyla uğraşmayı sevmiyen horoz  olduğumuzu unutmasınlar