23-07-2020

Madde

insanoğlu maddenin korkusundan ,maddeye esir ve madde tarafından istilaya uğramış durumda ,kurtulabilen duygular özgür kurtulamıyanlarda o derece esir ve mahküm ,mutsuz,refah denen maddeyi dizayn etme aldatmacası insanı madde çukuruna daha çok çekmiş ve üfku daraldıkça daraltmış ve etrafına yabancı ,karanlıklar aleminde küçük kandillere razı halde yaşamaya ad takarak medeniyet demiş ve bu ada kurbanlar vermekten çekinmemiştır.
      Küçük bir refah çukurunu için gezegenleriyle doloaşan 100 milyar güneşin bulunduğu 100 milyarlık bir samanyolundan ibaret koca alemi göremez olmuş.
     
      Unutmüş maddenin enerjiden ibaret gizemini
      unutmuş kendi vucudunda her saniye 100 milyon hücreden  5 bin adedinin öldüğünü
      Onun için insanın hali ile insanlığın hali ayni paralelde yürüryor var zanneden varlığın sanallığının farkında olmadığı için yaşadığı yokluğu yakalaıyamayışından sürekli agresif ,saldırgan,ve hayvanlardan aşağı vahşetleri medeniyet adıyla ,medeniyet adına tekrar edip durmakta ,medeniyet dediği çağlar oluşturup medeniyetlerini yine kendi eliyle yıkmakta.
      üstünde yaşadığı dünyanın saatte  100  bin kilometre hızla döndüğü gerçeği ile
      mikro kozmostan makro kozmosa kadar her varlık bir üst varlığın çevresinde döner,atomdaki elektronlar,çekirdek etrafında,gezegenler güneş etrafında,güneş samanyolunun (galaksi) etrafında döner, yani hiçbir varlığıni yerinde durmadığını bilse insan bugünkü halde olurmuydu.
      Kara  delik denen Notron yıldızının tek özelliği hacmi küçülmüş yoğunlugun  farkında olup bir çay kaşığı notronun milyarlarca ton geldiğini ,içselleştırıp farkı farketse bu günkü insan bu günkü halde olmazdı .
      Yer çekimi ivmesinin bir gram olduğunun farkında olup az fazlası yada az eksiği dahi olsa insanın ve canlıların yaşam şansının olamıyacağının farkında olup bu nizammın,intizamın ,santım şaşmaz abartılı kainatın yaradılış espirisini yakalayıp eserden muessire ulaşsa insan bu günkü halde olmazdı.
      Ses hızı  saniyede 340 metre iken ışık hızının 340 bin kilometre olduğunun farkında olup, eğer ışık hızını aşacak bir araç yapmayı becerebilse evren duvarını aşaçak ,belki 14 milyar yıl önce yaratılmış kainatın yaradılış öncesine 15 milyar ışık yılı yolculuktan sonra ulaşacak olduğunu bilse insan bu günkü halde olmazdı.
    vucut-organ-doku-hücre-mölekül-atom   ve nihayet
    ışıktan hızlı atom altı parçacığının altı neresidir sorusunu sorsa
    havanın olmadığı yerde ışığında olmadığını
    yani insan gördüğü kadar düşünmese , düşündüğü kadar görse
    zamanın ben olduğumda olan ben olmadığımda olmıyan bir kavram olduğunu bilse
    en büyük lutuf vee zenginliğin yaradılmış olmak olduğunun  farkında olsa
    makro kozmos kainat mikro kozmos un insan olduğunu bilse
    amip( tek hücreli canlı) in 40 bin sayfalık kitapı dolduracak bilgi içerdiğini bilse
insan bu gün içine daha çok dalmaya çalıştığı madde çukurunda boğulmaz dı,bir kaşık suyu ağzından dökmemek için etrafına bakmadan hayatını  bitirenlerden olmazdı
   kainat bir kaşık su yu barındıran dünyadan büyüktür diyebilirdi.