23-07-2020

İMPARATOR

Kim iparator ,
 dün biraz merhametli bugün biraz daha acımasız ve vahşi ama sonuçta emperyal ola tüm imparatorluklar sömürgeci ve vahşi , kendi hegemonyaları için her yol mubah , her huhuk kendilerine hitap ve hizmet ettiği müddetçe adalettır aksi halde demokrasiye aykırı .
     Demokrasi onların siyasi hizmet ideolojisinin gelinliği gibi ,onu kime giydirirlerse şirinleşir ve bütün kapıları açar, ben ona piyasa demokrasisi veya kendi piyasalarını oluşturan ana sürekli doğum yapan gelinleri diye bakıyorum,çünki bu gelin bize  hiç  doğum yapmadı yapmayada niyeti yok.
     İmparator....bütün argümanları kendi geleceği için planlıyarak kullanıyor, yadırgamakmı hayır her canlı gibi kendi yaşam garantisini oluşturmaya çalışıyor ,birgun kavgaga birgun barış birgün sanat,birgün kültür  diiyor ve seni sürekli kendisi için  meşgul edip sürekli kendie  hizmet ettiriyor,yadırgıyormuyum hayır o  kendi pröjesini  uyguluyor niye çüki pröjesi omıyana pröje yaparlar ve  bu durumlarda  tarih  büyüklük küçüklük güç kuvvet hiç önem taşımaz çünki  pröjeye can dayanmaz
      Yutturulmuş yalanlar öğrenilmiş yanlışlar, kandırmaca reklamlar, diploma fabrikası okullar,bulmaca kültürlü afyon gasteler
toplumu kendi istediği pazar yönune göndermeye kullanılan  televizyonlar , imparatorluğun hizmetinde ki sosyal paylaşım
internet siteleri yetmedi  devlet adıyla organize olmüş büyük suç örgütleri ve bunların ellerindeki korkunç silahlar.
      Şimdi bu büyük resimde kim galip , şimdiye kadar kim ne kazandı ,kim ne kaybetti,pröjeyi yapanlarla  üzerine pröje yapılanların birbirlerine farkları nekadardır bu tartışılır veya felsefi boyutuyla bazen kaybedenler daha çok kazanır eyvalla ama ben bu pröjeyi sürekli ben yaparım diyenlere şimdi sıra bizde diyenlerdenim, masumların ve mazlumların ve bü güne kadar hep sakin duranların sırası geldi diyorum, adil bir dünya düzeni dili dini ırkı rengi ne olursa olsun insan odaklı ve hakka razı gelen , insanlığın ortak değer yargılarını anayasa yapan ve asla sınır tanımıyan, dünyayı  tek para birimi altın para modeliyle  yometmeye talip , böylece hiçbir ülkenin para birimi diğer ülkenin parasına karşı üstün olamıyacag için onu  sömüremiyen  sadece değişim aracı olarak kullanılan bir araç olarak kalacak, evet şimdi sira bizde.
      Dolaşım serbesyeti getirilen bir dünya , malda ,fikirde ,insanda ve parada işte bu imparatorlukların sonudur, adil dünya
baskılanmamış beyinler korkulardan uzak gelecekten emin bir nesil,bilgiye muhtaçlıktan değil ihtiyaçtan talip bir insanoğlu  elbetteki kaynakların dağılımında adil olacak güçlünün yasalarının olmadığı yerde adaletin yasaları olur işte bu imparatorlukların sonu insanlığın başlangıcı dır.
      Nekadar obez varsa o kadar açlıktan ölen insan  var  önce bu
      Evlerde beslenen hayvanlar kadar sokakta yaşıyan insan var önce bu
      Başlangıcı güneşin doğuşu olacak ve yanlış yapan kendine yapar felsefesini özümsiyecek, komşusu açken tok yatmiyacak kendisine yapılmasını istemediği hiçbir şeyi başkasına yapmıyacak bir insanoğlu nesli işte budur imparatorlukların sonu