23-07-2020

HABERDEN BI HABER

Üretilmiş haberlerin havada uçuştuğu

mazlum dünyada zalimin çizdiği pröje ve uygun medyanın ve beslemelerinin bana ulaştırdıklarını aktarmak 
bana çok mantıklı gelmiyor,hatta vijdani da hiç gelmiyor.
   Şu da önemli tabi
   Hangi haber hangi insana yarar,veya ilgilendirir
   Sadece ilgilendirir duygusu yaratan,etken ve etkiliyenlerin amacına ve maksadına hizmet edip etmiyeceğini anlatırsam asıl haberi vermiş olurum,hangi haberden,hangi kanaldan bize ulaşır,niye bize ulaşır,bu haberi yakalıyan kimdir.....
aslolan benmiyim yoksa habermi.....
    vs vs  vs  
    Şu hikaye benim derdimi iyi anlatır
Habercinin biri yürürken,tam önünde bir kavga meydana gelmiş,kavgayı ayırmışlar,haberci fırsattan istifade yazmaya başlamış...
    Olayın taraflarından birini dinlemiş,gastesine yazmış,ikinci tarafı dinliyen başka bir gasteci yazdıklarını birincisiyle hiçbir benzer tarafı yokmuş.
gaste yönetimi kendi satış statejisine uygun olan haberi yayınlamış.......
    İşte haber budur
bunu ulusal strateji veya uluslararası statejileri olanlara göre düşündüğümüzde durumun vahameti ortaya çıkacaktır,aslında seyredilen veya okunan haberlerin sanaryo seviyesine ineceği gerçeği ile yüzleşmek durumunda kalırız,peki gerçek olan mı nedir..
   Tek gerçek vardır o da sensin, diğer gerçeklikler izafidir.