23-07-2020

Kur an dan

En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma .. tevbe 40
Kibrine yenilip,hep daha fazlasını istiyerek hayatını zehir etme...  Tekasur 1-2
Çıkarcı olma adil davran ...  rahman   7-9
Hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz ...  mucadele  7
Eleştirilerin keskin bıçaktır ,söyliyeceklerini iyi tart  ... maun  4-5
Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur ihtirasını törpüle ...   inşirah  1-3
Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle...furkan  63
Yaptığın iyilikleri unut ,anlatarak onları kıymetsizleştirme....bakara  263
Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeği ile yüzleş....vakia  83 -87
Tek başına mutlu olamıyacağını bil ,çevrenin mutluluğu için çalış...rum  21
İyiliği karşılık beklemeden yap.....muhammed  7
Büyüklük kompleksine kapılıp insanları üzme....hucurat  10
Herşeye hakim olmak için uğraşıp hayatını yaşanmaz hale getirme...beled  5 -6
Herşetın üstesinden gelemezsin....tekvir  25 -27
Çaresizlik tuzağına düşme,herzaman bir ümit ışığı vardır...bakara 156
Kendini fazla abartma.....muddesir ....1-5
Kibirli olma alçak gönüllü davran....isra  37
Karar verirken vijdanının sesini dinle....nisa  58
İnanma duygunu diri tut....necm  3
Heveslerini kendine ilah edinme...furkan  43
Vazgeçilmez olmadığını kabul et...yunus  12
Sözünde durmamak utanç vericidir....enfal  56
Kendini sürekli övmekten uzak dur....nisa  149
Anne babana of bile deme....isra  23
Bildiklerin ile açıklıyamadığın şeyler hayatının kabusu olmasın....en am  60
Merhametli olmaktan asla vazgeçme.....ibrahim   42
Korkularının tutsağı olma....felak  1-5
önyargılarla hayatı zehir etme....en am  50
İyilik yapma arzunu şarta bağlama vermek almaktan daha büyük ihtiyaçtır...aliimran  92
İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu unutma.....ankabut 41
Kadın erkek ilişkilerinin  hayatını esir almasına izin verme....yusuf  32-33
Yalandan uzak dur...saff  2
Bencil olma tebrik etmesini bil....munafukun 4
Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmıyacağını unutma..,gücünü insanların yararına kullan....kalem  1-2
Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol....haşr  10
Hayatının vazgeçilmezleri olsun ,onları küçük çıkarların için asla feda etme....hakka  33 -35
En sevdiğin şeyleri başkaları ile paylaşmanın keyfine var....fecr 27-28
Senden daha iyi olanlara bakıp üzüleceğine,senden daha zor durumda olanlara bakıp sevin....fatr 19 22