23-07-2020

Neden Terör

ABD  nin VİYENAM da yenilmesi ile başlıyan dünyanın yeni siyasi dönemi ,eski kuralların geçerli olmadığının ispatı gibidir
zamanın dünya ölçeğinde en güçlü devleti olan ABD küçük ve zayıf bir ülke olan VİETNAMD da batağa saplanmış ve yenilerek ordan ayrılmak zorunda kalmıştı.
     Bu durum sonuçları itibari ile iki açıdan ele alınmalı birincisi ülkelerin büyüklüğünü ifade eden bütün siyasi askeri veya ekonomik gücün aslında anlatım ve pisikolojik baskı aracı olarak kullanılmasından öteye gidemediği,
ikincisi ise bu savaştan sonra dünya ölçeğinde  var olan marxist örgütlerin alan hakimiyetleri ile ilgili geliştirdikleri metodların başarıya ulaşması ile ilgili bugün var olan bölücü örgütlere ilham kaynağı olması.
     Sağ ve sol örgüt kavramlarının geliştiricisi kullalılan ülkelerin halkları yada teörisyenleri değil ,tam tersine onlara bunu öğretem lerin değirmenine su taşıyor olmaları ile aslında savaşını verdikleri hangi ideolajik fikrin savunucusu olurlarsa olsunlar sonuçta sahiplerine hizmet ederek kendi topraklarına,ülkelerine ,insanına ,tarihine ihanet le zarar ediyor oluyorlar.
     Tüm rekabetin refah seviyesi ile olduğu gerçeğinden yola çıkarsak hangi mücadelenin kime nekadar ,ne kazandırdığını iyi hesaplamak gerekir.