23-07-2020

Sözlerin tesiri

SÖZLERİN TESİRİ
 
Söyleneni duymak
Söyleneni anlamak
Söyleneni hissetmek
 
söyleneni duymak fiziksel bir eylemdır ve en kolay olanıdır...söyleneni anlamak bilgi temelli olup sadece çalışanın ulaşabileceği bir eylemdır ,  ...Söyleneni hissetmek önce duyma eylemi sonra anlıyabilme bilgisi mecburi olan dır farkı ise sısın hissiyatınızın hissetmeye musait olması ...ortamın ve  çevrenın etkisi nn yanında konunun size olan yakınlığı en önemlisidır.
    bilgi ve merak konularımızın içinde hiç yer almıyan bir konuyu duysanız dahi anlamanız ve sonrada hissetmeniz  mumkün değildır...Toplumun hazırlanmak istendiği konuları toplum mühendisleri belirlerve evrensel değerleri ağır basan üstün gelen bir dünya yaratılır...hissetmesi gereken  sosyal katman  seçilir ve insani olmıyan değerlerin hissedilmesinin engellenmesi adına ayıklamalar yapılır ...hedef kitlenin bundan haberdar olup olmamasının hiçbir önemi yoktur ...bu  ideal ben fikrinin hakimiyetinden kurtulmuş yerel ve ulusal sınırları aşmış önce insan diyebilen değerlere sahip dunya vatandaşı olmuş bilim adamlarının yetişmesi ile mümkün olacaktır.
    Hkimiyetin ben merkezli  sadece yerel veya ulusal sarılmış ve bunun doğurduğu kendini koruma ve yaşatma duygusu insanoğlunu insanoğluna karşı düşmanlığı doğuran bugünkü sefil dünyayı doğurmuştur.   İnsanın insandan korkması ,,kendisinden korkması demektır sonuç insanların hissiyatlarının hangilerine karşı hassas olacağını belirlrmrk ile  başlar ve insanoğlunun geleceğine  kadar uzanan bir yol kat eder ...önemi  burdan gelir ...
     bölüşeceğimiz değerlerin ne olduğunu  sorgulıyan ,,sorgulamayı adil yapabilme adına alt yapıya sahip olma ve hiçbir toplumsal değerin insandan daha önemli olmadığı nı  bilecek kadar yetişkin olmak ve nihayet önce insan diyebilecek insan olmak..........Söyleneni duymak
                  Söyleneni anlamak
                  Söyleneni hissetme ortaklığında bir dünya yaratılabilir ise insanoğlu ve yaratılmış tüm canlılara yetecek büyüklükteki  dünyanın ve kaynaklarının adil paylaşımı için yarıştan başka hiçbir savaş kalmıyacaktır.
      İnsani olan ama insanın sadece fiziksel  ihtiyaçlarına hitap eden ...ihtiyaçlara odaklanmış bir insan modeli hayvani davranışları öne çıkarma gibi bir mecburiyetle karşı karşıya kalacak ve bu günkü kaçınılmaz savaşlar yaşanacaktır.  Vahşi ilkel bir yaşamı ifade eden hayvani yaşama karşı insanın insani değerleri öne alan paylaşımın kendisine dönebileceğini akıl edebilen bir nesil için toplum pröje mühendislerinin b günkünden daha çok çalışmaları gerekmektedır,,,,zira bu günkü gidişe devam sdilir ise nasıl bazı canlıların nesli tükenmiş ise insanoğlunun da nesli tükenecektır.
     Aklın akılsızlığa hakimiyetinden kastımız budur
     Mazlumun zalime hakimiyetinden kastımız budur
    Bilmin cahilliğe hakimiyetinden kastımız budur
    Adaletin hukuka hakimiyetinden kastımız budur.........HERŞEY İNSAN İÇİN
Akılsızlık ...Cahillik....Zalimlik 
Duymamak.....Anlamamak.....Hissetmemek
    Beden sevdası insan sevdasını beslerse herşey insan için olur aksi halde herşey insanın alehine gelişir bilim bile
 
                                                                       ARİF    KARADENİZ